Etusivu » LINT piirinmestaruuskoesääntö

LINT piirinmestaruuskoesääntö

27.3.2019
Pohjois-Karjalan Kennelpiiri ry
LINNUNHAUKKUKOKEIDEN PIIRINMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

1 §. Pohjois-Karjalan Kennelpiirin linnunhaukkukokeiden piirinmestaruuskilpailut järjestetään
kerran vuodessa. Koe on samalla karsintakoe Idän lohkon valintakokeeseen. Koe on
järjestettävä kennelpiirin hallituksen määräämänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään
viikkoa ennen lohkon valintakoetta.

2 §. Kokeet voi anoa ja järjestää kennelpiirin jäsenseura. Järjestämisoikeuden myöntää
Pohjois-Karjalan kennelpiirin hallitus. Pohjois-Karjala jaetaan kahteen lohkoon joissa
järjestämisvuoro kiertää tasaisesti.
Lohkot:
Pohjoinen: Ilomantsi, Juuka, Kontiolahti, Lieksa, Nurmes, Valtimo
Etelä: Joensuu, Kitee, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä,
Tohmajärvi
Lupaa myönnettäessä hallituksen tulee kiinnittää huomio järjestäjien edellytyksiin varata
kokeita varten asianmukainen majoitus, ruokailu, koemaastot, palkintoesineet,
toimihenkilöt ja kilpailukeskus.

3 §. Kilpailun ylituomarina toimii P-K:n kennelpiirin linnunhaukkukokeiden valitsijamies ja
hänen estyneenä ollessaan varamies sekä molempien estyneenä ollessa kennelpiirin
hallituksen määräämä ylituomari.

4 §. Piirinmestaruuskokeisiin saavat osallistua koirat, jotka voimassa olevien koesääntöjen
mukaan ovat oikeutettuja osallistumaan linnunhaukkukokeisiin. Lisäksi kokeeseen
osallistuvan koiran omistajan tulee asua vakinaisesti Pohjois-Karjalan kennelpiirin
alueella sekä olla kennelpiirin jonkin jäsenseuran jäsen.

5 §. Kokeeseen osallistuvien koirien lukumäärä on yhteensä 15 (1+14), joista yksi on edellisen
vuoden piirinmestari ja 14 muuta valitaan pisteiden perusteella. Tuloksiin lasketaan
kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta yhteensä korkeintaan kolme parasta tulosta (esim.
1+2, 2+1, 0+3 tai 2+0). Yhden tuloksen on oltava kuluvalta koekaudelta, poikkeuksena
koira, joka ei ole kilpaillut kuluvalla kaudella. Tällöin tuloksiin lasketaan vain kaksi tulosta
edelliseltä koekaudelta (2+0). Valittaessa koiria pisteiden ollessa tasan ensimmäisenä
ratkaisee paras tulos yksittäisessä kokeessa. Jos edelleen on tasapisteet, arpa ratkaisee.
Valitsematta jääneet ilmoitetut koirat jäävät varakoiriksi paremmuusjärjestyksessä.

6 §. Piirinmestaruuskoe voidaan järjestää yksi- tai kaksipäiväisenä.
Kaksipäiväisenä järjestettäessä:
 Molempina päivinä on oma erillinen koe, molempiin kokeisiin on ilmoittauduttava.
 Piirinmestaruuskilpailuun huomioidaan paremman päivän tulos.
 Kaikkien kokeeseen valittujen koirien on osallistuttava ensimmäisen päivän
kokeeseen.
 Varakoira kutsutaan vain jos jokin valituista koirista on estynyt osallistumaan
ensimmäisen päivän kokeeseen.

7 §. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti 10 päivää ennen koetta. Ilmoittautumiseen liitetään
omalla allekirjoituksella varmennettu lista tuloksista, joista näkyy aika, paikka ja pisteet.
Koepaikalla on varauduttava todistamaan tulokset. Koiranomistaja voi täydentää tuloksia
koetta edeltävän viikon sunnuntai-iltaan mennessä. Kokeen järjestäjä ilmoittaa kokeeseen
valituille koiranomistajille kokeeseen pääsystä sekä varakoirien omistajille varakoiriksi
jäämisestä. Kokeen järjestäjä tekee samalla ilmoituksen Pohjois-Karjalan kennelpiirin
pystykorvajaostolle valituista koirista ja varakoirista. Erimielisyyden tullessa
pystykorvajaosto ratkaisee asian. Kokeen ylituomarin tulee olla paikalla valintaa
tehtäessä.
Kokeen järjestäjä ilmoittaa kokeeseen osallistujille, miten ja mihin mennessä
osallistumismaksu on maksettava.

8 §. Koirat arvostellaan kulloinkin voimassa olevien linnunhaukkukokeiden koesääntöjen
mukaan.

9 §. Kokeeseen osallistujat hankkivat tarvittavat palkintotuomarit.

10 §. Kokeeseen osallistujat vastaavat koirien ja palkintotuomareiden kuljetuksesta
kilpailukeskukseen ja edelleen koemaastoihin.

11 §. Kokeen järjestäjä määrittelee osallistumismaksun, jonka tulisi kattaa kokeiden
järjestelyistä aiheutuneet kulut.

12 §. Mikäli jotain linnunhaukkukokeiden piirinmestaruuskilpailuihin liittyvää asiaa ei
voida ratkaista näiden sääntöjen perusteella, Pohjois-Karjalan kennelpiirin
pystykorvajaosto kokoontuu ko. asian ratkaisemiseksi ja antaa päätöksensä asiasta.

13 §. Pohjois-Karjalan kennelpiirin yleinen kokous voi tehdä näihin sääntöihin
muutoksia P-K:n kennelpiirin hallituksen esityksestä kuultuaan sitä ennen P-K:n
kennelpiirin pystykorvajaostoa.

14 §. Nämä säännöt tulevat voimaan koekaudella 2018 sen jälkeen, kun ne on
hyväksytty Pohjois-Karjalan kennelpiirin yleisessä kokouksessa.

15 §. Näillä säännöillä kumotaan aikaisemmat linnunhaukkukokeiden
piirinmestaruuskilpailuihin liittyvät koesäännöt.
Säännöt on hyväksytty Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry:n vuosikokouksessa 27.3.2019