Etusivu » Palkintojen jakosäännöt

Palkintojen jakosäännöt

Standaarien jakosäännöt

Kerhon standaarien jakoperusteista on tehty alla olevat säännöt. Standaareja voidaan jakaa yksittäisille kerhon jäsenille, yhdistyksille sekä muille toimintaa tukeneille henkilöille tai yrityksille.

Kerhon standaaria jaetaan seuraavin perustein:

Kerhon jäsenet:

 • täyttäessä merkkivuosia ( 50 v, 60 v, 70 v. jne)
 • tulee olla ollut jäsenenä vähintään 10 vuotta
 • ansioitunut toiminta kerhossa
 • SM-kokeiden voittajalle
 • jaetaan vain kerran / jäsen

Yhdistykset:

 • täyttäessä merkkivuosia
 • jaetaan vain kerran / yhdistys

Muut toimintaa tukeneet henkilöt tai yritykset:

 • merkittävä kerhon toiminnan tukeminen
 • jaetaan vain kerran / tukija

Standaarien jakamisesta päättää aina kerhon johtokunta.

Jaetut standaarit numeroidaan. Standaarien jaosta pitää kirjaa kerhon puheenjohtaja. Standaarit kirjataan vuosittain kerhon toimintakertomukseen.

Nämä säännöt tulevat voimaan 1.1.2005.

 

Palkintojen jakosääntö


KERHON MESTARUUSKOKEEN KIERTOPALKINTO

(Jouko Solosen maalaama taulu)

Ote johtokunnan kokouksen pöytäkirjasta 30.7.1992
4. Kerhon mestaruuskokeen kiertopalkinto: Jouko Solonen on maalannut kiertopalkinnoksi taulun, johon Reino Kervisellä on 1. Kiinnitys vuoden 1991 kerhon mestaruuskokeista.
Päätettiin, että kiertopalkinto katkeaa kolmesta kiinnityksestä. Kiinnitykset on saavutettava saman omistajan koirilla ja kiinnityksen saa mestaruuskokeen voittaja.

LINTU-DIPLOMI

Osallistumisoikeus:

 • koiranomistaja on yhdistyksen jäsen
 • koiran oltava hengissä palkintoa saadessa
 • tuloksina 10 kpl VOI 1-tuloksia LINT-kokeessa

Vapaamuotoinen hakemus, jossa koiran nimi, koepaikat, koeajat, tulokset ja omistajan tiedot.

Jaetaan vuosikokouksessa tulleiden hakemusten perusteella.

VUODEN ANSIOITUNUT PYSTYKORVAHENKILÖ
Lahjoittaja Marjatta Turunen

Palkinto kierrossa 10 v.
Johtokunta päättää vuosittain palkittavan henkilön.
Palkinto arvotaan 10 vuoden jälkeen sen saaneiden kesken.

VUODEN KENNELKOIRA
Lahjoittaja: Koppelokankaan Kennel

Jaetaan vuosikokouksessa edellisen vuoden tulosten perusteella (1.1.-31.12.)

Säännöt:
Vuoden ajalta kolmen LINT-kokeen pisteet laskettuna yhteen luokasta riippumatta, ei välttämättä tulosta. Vuoden ajalta kolme parasta näyttelytulosta pisteyttäen seuraavasti:
H              1 pist.
EH            2 pist.
ERI           3 pist.

SERT        2 pist.
CACIB       2 pist.
ROP/VSP  2 pist.

RYP4       1 pist.          RYP3   2 pist.             RYP2  3 pist.                RYP1   4 pist.
BIS4        1 pist.          BIS3    2 pist.             BIS2    3 pist.               BIS1    4 pist.

Vuoden Kennelkoira on se, jonka kolmen lintukokeen  tulokset ja kolmesta näyttelystä saadut pisteet ovat yhteenlaskettuna suurimmat (näyttelytuloksia voi olla vähemmän, kuin kolme).
Kiertopalkinto katkeaa, kun samalla koiranomistajalla on koirillaan  neljä kertaa kiinnitys pokaaliin (pokaali jää hänelle)

AVOIMEN LUOKAN PARAS NARTTU

lahjoittaja: Koppelokankaan kennel

Palkinto jaetaan kerhon jäsenen omistamalle koiralle vuosikokouksessa edellisen koekauden tulosten perusteella (koekausi 20.8. – 28/29.2.)
Kiertopalkinnon saa linnunhaukkukokeen avoimen luokan parhaan tuloksen saanut narttu. Kiertopalkinto kiertää 10 vuotta eli viimeinen koekausi on 20.8.2023 – 28.2.2024.
Vuonna 2025 vuosikokouksessa palkinto jaetaan sille koiran omistajalle, jonka koira on saanut parhaimman tuloksen. Jos useampi narttu on samalla tuloksella, palkinnon saa omakseen se koira, joka on ollut nuorin voittaessaan kyseisen palkinnon. 

PALKINTO KATKESI  2018 KUN SIIRRYTTIIN YHTEEN LUOKKAAN LINT

AVOIMEN LUOKAN PARAS UROS

lahjoittaja: Koppelokankaan kennel

Palkinto jaetaan kerhon jäsenen omistamalle koiralle vuosikokouksessa edellisen koekauden tulosten perusteella (koekausi 20.8. – 28/29.2.)
Kiertopalkinnon saa linnunhaukkukokeen avoimen luokan parhaan tuloksen saanut uros. Kiertopalkinto kiertää 10 vuotta eli viimeinen koekausi on 20.8.2023 – 28.2.2024.
Vuonna 2025 vuosikokouksessa palkinto jaetaan sille koiran omistajalle, jonka koira on saanut parhaimman tuloksen. Jos useampi uros on samalla tuloksella, palkinnon saa omakseen se koira, joka on ollut nuorin voittaessaan kyseisen palkinnon.

PALKINTO KATKESI 2018 KUN SIIRRYTTIIN YHTEEN LUOKKAAN LINT

PARAS KÄYTTÖKOIRA

lahjoittaja: Koppelokankaan kennel

Palkinto jaetaan kerhon jäsenen omistamalle koiralle vuosikokouksessa edellisen koekauden tulosten perusteella (koekausi 20.8. – 28/29.2.)
Kiertopalkinnon saa koira, jolla on neljän LINT-kokeen yhteenlasketut pisteet suurimmat luokasta riippumatta, ei välttämättä tulosta.
Kiertopalkinto kiertää 10 vuotta eli viimeinen koekausi on 20.8.2023 – 28.2.2024.
Vuonna 2025 vuosikokouksessa palkinto jaetaan sille koiran omistajalle, jonka koiralla on ollut korkein pistemäärä.  Tasapisteiden sattuessa palkinto jaetaan koiralle, joka on ollut nuorin voittaessaan palkinnon.

VUODEN NUORI

Palkinto jaetaan edellisen vuoden toiminnan perusteella. Osallistujan tulee olla alle 18-vuotias (hakuvuonna voi täyttää 18 vuotta) ja P-K:n Pystykorvakerhon jäsen tai kerhon jäsenen
perheenjäsen. Lähetä vapaamuotoinen anomus, josta selviää hakijan nimi ja ikä sekä kaikenlainen
koiraharrastaminen mm. kokeet, näyttelyt, tapahtumat, harjoitukset, metsästys jne.