Etusivu » Yleistä » PEVISA tuki

PEVISA tuki

PEVISA-TUKI (päivitetty 2024)

Pohjois-Karjalan Pystykorvakerho ry kannustaa jäseniään käyttämään koiriaan PEVISA-tarkastuksissa tukemalla silmä- ja polvitarkastuksia. PEVISA-tuki on jäsenetu, joka maksetaan yhdistyksen jäsenelle hänen jokaisen koiransa terveystutkimuksesta yhden kerran. Tukea maksetaan suomenpystykorville ja pohjanpystykorville. Yhdistyksen jäsen on oikeutettu tukeen, kun hän ollut jäsenenä PEVISA-tarkastusta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä eikä maksurästejä ole.

Täyden tuen voi saada, kun kaikki koiran omistajat täyttävät edellä mainitun jäsenehdon. Jos koiralla on esimerkiksi kaksi omistajaa, joista toinen ei ole jäsen tai ei täytä mainittuja ehtoja, tukea voidaan myöntää puolet. Jos kolmesta omistajasta yksi täyttää ehdot, mutta kaksi ei, tukea voi saada kolmanneksen.

Silmätutkimuksen osalta PEVISA-tuki on 30 euroa ja polvitutkimuksen osalta 20 euroa. Terveystutkimustuki maksetaan, kun tutkimustulokset näkyvät Suomen Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmässä. Tuen saadaksesi lähetä hakemus yhdistyksen rahastonhoitajalle joko sähköpostitse tai kirjeitse. Ilmoita hakemuksessa koirasi virallinen nimi ja rekisterinumero, tehdyt PEVISA-tutkimukset, omistajan nimi, kotikunta ja tilinumero, jolle terveystuki maksetaan. Terveystutkimuksen tuki on anottava 3 kk kuluessa Kennelliiton lausunnosta.

Täyden tuen saamisen edellytyksenä on, että kaikki koiran omistajat ovat Pohjois-Karjalan Pystykorvakerhon jäseniä. Muuten tukea voidaan myöntää samassa suhteessa, missä omistajat täyttävät jäsenyysehdot.